Scor en organisatorisk hole-in-one

Der foregår mange ting i en golfklub, som kræver logistik og planlægning. Medlemmerne skal booke tider, der skal planlægges og koordineres turneringer og arrangementer, og der skal kommunikeres med medarbejderne i restaurant og greenkeepergården – plus naturligvis de frivillige i alle de forskellige udvalg.

Internt værktøj

Det kan være en stressende opgave at holde styr på det hele – ikke mindst i højsæsonen, hvor der virkelig er run på. En løsning, som kan lette arbejdsgangene for golfklubber og andre lignende foreninger og virksomheder, kan være at investere i sharepoint intranet – der, som navnet antyder, er et internt kommunikationsværktøj.

SharePoint er en samarbejdsplatform med masser af tidsbesparende funktioner, som vel at mærke ikke kræver specialtilpasning til netop din golfklub eller forening. Det er nærmest plug and play – til glæde for både medarbejdere, medlemmer og andre interessenter.

Stor tilgang

Golfklubberne har generelt i løbet af de sidste tre år – ikke mindst takket være corona – oplevet en stor medlemstilgang. Faktisk har der stort set aldrig været så mange golfspillere i Danmark end i øjeblikket, og det betyder i sagens natur endnu flere opgaver for både klubbernes ansatte og bestyrelser.

Og dermed øger det behovet for at effektivisere arbejdsgangene, hvor det er muligt. Og det kan et effektivt intranet bidrage til.

webart