Så meget vedligehold kræver en golfbane

Når man skal holde en golfbane, er der utroligt mange ting at tage højde for. Der er først og fremmest det daglige vedligehold, og så er der også alle de komplikationer, der kan opstå når naturen går sin gang. Ekstrem tørke eller megen regn kan være svære udfordringer for ejerne af golfbaner, men som regel findes der metoder, hvormed man kan komme vejret i forkøbet eller reparere de eventuelle skader, som det har forvoldt. Herunder kan du læse lidt mere om vedligeholdelsesmetoder og -redskaber.

Rullegræs

På mange golfbaner bruges rullegræs. Det kendes nok bedst fra fodboldstadions, hvor græs, der er groet på forhånd, leveres i store ruller, hvorefter ejeren af golfbanen kan rulle græsset ud over store arealer på kort tid. Oftest benyttes rullegræs på arealer der skal tages i brug hurtigst muligt. Denne metode kan være god på baner hvor græsset er slidt i stykker, gået ud, eller hvis plantningen af græs har slået fejl.

Er der tale om beskadiget græs der skal udskiftes, kan dette skæres væk, hvorefter rullegræsset kan udlægges på det pågældende areal. Rullegræs kan dog også anvendes til anlægning af en bane, helt fra begyndelsen. Rullegræsset udlægges i så fald på den bare jord, hvorefter det tromles med en forholdsvis let tromle på ca. 100-400 kg pr. m2. Denne proces fjerner eventuelle luftbobler under græsset, og sikrer en bedre og mere ensartet sammengroning af græssets rødder.

Sygdomme og bekæmpelse

En golfbane er et udsat område for skadedyr og svampesygdomme i græsbevoksningen, og en sådan plage, der ikke behandles, kan forvolde alvorlige og omkostningsfulde skader for ejeren af en golfbane. Det kan være svært at holde trit med plagerne, og derfor må pesticider ofte anvendes i forbindelse med et angreb på en golfbane. Der er dog regulationer på anvendelsen af pesticider i Danmark. Derfor er det påbudt, at man, når man anvender giftstoffer til vedligehold, fører journal om sit pesticidforbrug. Alt dette kan du læse meget mere om hos Dansk Golf Union, der også tilbyder informationer og viden om meget andet vedrørende golf.

Går du selv med drømmen om at åbne en golfbane? Eller måske har du allerede en? Hos kellfri finder du kvalitetsmaskinel til både industrielt og privat brug. Så er du godt på vej!

Klipning

Græsset skal klippes, og det skal det tit. Når en golfbane skal klippes, er det ekstremt vigtigt, at den klippes i den rigtige højde og jævnhed for at forhindre uregelmæssigheder i golfboldens fremgang. Derfor er der også forskellige klippehøjder på de forskellige områder af banen. Eksempelvis skal området omkring hullet være helt tæt og kort for at sikre mindst mulig modstand, mens andre områder kan holdes længere og mindre tætte. Banen skal ofte klippes og det er vigtigt, at de maskiner der benyttes er tilstrækkelige.

webart